Cách unlock checkpoint Facebook dạng 092, 282 mới nhất 2022

Dưới đây là các bước hướng dẫn giúp bạn tự mở khóa Facebook dạng 092, 282. Các bạn có thể theo các bước để làm.Cách 1

Bước 1: Anh em Fake IP Hồng Kông – Ngôn ngữ Trung Giản Thể

Bước 2: Anh em vào tiếp link contact này: https://m.facebook.com/help/contact/357439354283890
              Dòng 1: Điền Email nick cần unlock
              Dòng 2: Phần mô tả anh em điền nội dung sau: 您好Facebook,这是我的ID,希望Facebook团队能够审核并恢复我的帐户
              Phần up CMND: Up CMND chính chủ hoặc CMND Fake nhưng phải chuẩn nhé.
Bước 3: Anh em vào tiếp link 323: https://m.facebook.com/help/contact/268228883256323
              Dòng 1: Điền Email nick cần unlock
              Dòng 2: Phần Sản phẩm hoặc tính năng anh em chọn “Login”
              Dòng 3: Anh em điền lại câu ở trên: 您好Facebook,这是我的ID,希望Facebook团队能够审核并恢复我的帐户
Bước 4: Vào tiếp link 062: https://m.facebook.com/help/contact/141492042636062
              Dòng 1: Điền Unlock Facebook
              Dòng 2: Điền Email nick cần unlock
              Dòng 3: Anh em điền lại câu ở trên: 您好Facebook,这是我的ID,希望Facebook团队能够审核并恢复我的帐户

Cách 2: Unlock Dạng 092 – 282 Cân Spam

Lưu ý: Ở dòng đầu tiên anh em phải điền bằng tiếng Anh nhé: VD: Please Help Me Unlock My Facebook Account
Bước 2: Anh em chụp ảnh Màn hình bị Checkpoint và Up vào nhé
Anh em spam tầm 3, 4 lần như thế.
 
Bước 3: Anh em vào tiếp Link: https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
            Dòng 1: Anh em điền tiếp như ở trên: Please Help Me Unlock My Facebook Account
Bước 4: Anh em vẫn chọn tệp Hình ảnh chụp màn hình bị Checkpoint nhé
Tiếp tục spam tần 3, 4 lần
            Dòng 1: Điền Gmail nick bị Checkpoint nhé
            Dòng 2: Help Me Unlock My Facebook Account
Tiếp tục spam tầm 3, 4 lần
Bước 6: (Bước quan trọng nhất): Anh em vào link: https://www.facebook.com/help/contact/378730658849959
            Dòng 1: Điền tên Facebook của bạn nhé
            Dòng 2: Date of Birth: Các bạn điền ngày tháng năm sinh nhé
            Dòng 3: Các bạn Up CMND lên nhé
            Dòng 4: Các bạn điền: Please Help Me Unlock My Facebook Account
Vậy là xong, bạn chỉ có việc chờ thông báo từ Fb. Chúc Các Bạn Thành Công!


Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.