Toàn bộ khóa học hack, lấy cắp thông tin, ẩn danh

Dưới đây là các khóa học hack, ẩn danh, phòng tránh bị hack…Tất cả mọi video đều được giảng bằng Tiếng Anh với kích thước lên tới gần 10GB.

Các khóa học này bào gồm:

Hacking Lab setup | Kali Linux 101

Anonymity Online | Dark Web

Network Pentesting | Wireless Attacks

Post Connection Attacks | System Pentest

Social Media Security | Beef

External Networks Attacks | SQL 101

Fake Game Website Attack | SQL Injection

Post Hacking Sessions | Essentials

Hacker Methodology | Functions

Website Reconnaissance | Pentesting

Website Pentesting Tools | Mac Changer

Ethical Hacking Certifications | Packet Listener

Python For Ethical Hacking | Network Scanner

Python Data type & Structure | Control Statements & Loops

Object Oriented Programming | Packaging & Malicious files

Để tải xuống các bạn nhấn vào Đây

5/5 - (1 bình chọn)

Hello World

Không có gì hết :))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.