Những người nào có nguy cơ tái nhiễm COVID-19 cao hơn?

Những người đã từng mắc COVID-19 sau khi đã âm tính nhưng một thời gian sau lại tái nhiễm trở về dương tính, tại sao lại như vậy, bạn hãy tìm hiểu những nội dung dưới đây.

Read more