Hitman Sniper: The Shadows dự kiến ​​phát hành trên toàn cầu vào ngày 3 tháng 3

Square Enix’s Hitman Sniper: The Shadows, là phần tiếp theo của trò chơi Hitman Sniper gốc, được phát hành trên toàn cầu vào ngày 3 tháng 3 năm 2022. Trò chơi đang mở cửa đăng ký trước ngay bây giờ. Trước đó được gọi là Hitman Sniper Assassins , nó được đổi tên thành Hitman Sniper: The Shadows tại E3 2021.

Read more