Shadows of Valdora – Trò chơi hành động mới ra mắt

Người chơi được giao nhiệm vụ xây dựng lại thị trấn Valdora đã bị phá hủy theo sở thích của mình. Trò chơi cũng sẽ cho phép người dùng lập nhóm với nhau để thu thập tài nguyên một cách chiến lược để xây dựng, thiết kế và thành lập thị trấn Valdora.

Read more