Free Fire đã bị Chính phủ Ấn Độ cấm cùng với trò chơi khác

Chính phủ Ấn Độ lại tiếp tục ra lệnh cấm, loại bỏ hơn 50 ứng dụng và trò chơi khỏi Play Store và App Store. Mặc dù Free Fire Max vẫn có sẵn trên App Store, nhưng Free Fire đã bị xóa và các máy chủ của nó không còn hoạt động nữa. Một số người chơi đã bắt đầu gặp sự cố khi chơi trò chơi một ngày trước khi trò chơi bị xóa.

Read more