Cookie Run: Kingdom Guide: Mẹo để đánh bại Pitaya Dragon màn12-30

Thế giới 12 tương đối dễ hơn Thế giới 11, và hầu hết thời gian bạn có thể vượt qua chương này mà không gặp khó khăn gì. Giai đoạn khó nhất để vượt qua ở đây là 12-30 , là giai đoạn cuối cùng. Trong màn chơi này, bạn phải chiến đấu với Pitaya Dragon , một con rồng thực sự rất hung hãn và khó bị đánh bại.

Read more