Cách mở khóa iPhone bằng Face ID khi đeo khẩu trang .

Tính năng này sẽ đề cập rằng khuôn mặt của bạn phải khớp với diện mạo Face ID hiện có của bạn, vì vậy, bạn sẽ không thể thiết lập nó trên điện thoại của người khác. Mặc dù nó quét toàn bộ khuôn mặt của bạn, nhưng tính năng Use Face ID With a Mask tập trung vào việc xác thực các đặc điểm độc đáo xung quanh mắt của bạn

Read more