8 tính năng ẩn trên Windows 11, có thể bạn chưa biết

1. Thu nhỏ mọi cửa sổ ngoại trừ cửa sổ đang hoạt động
2. Mở menu Bắt đầu
3. Chụp ảnh màn hình trên Windows 11
4. Mở các mục đã ghim từ Thanh tác vụ của bạn bằng phím tắt
5. Tìm hiểu lượng dung lượng ứng dụng đang chiếm dụng
6. Tắt các ứng dụng nền để tiết kiệm pin
7. Sử dụng tính năng cuộn nền cho nhiều cửa sổ
8. Hiển thị phần mở rộng tệp trong File Explorer

Read more