Internet Speed: Speed test mod apk mở khóa các tính năng

Giới thiệu Internet Speed: Speed test

Internet Speed: Speed test giúp bạn kiểm tra tốc độ tải xuống và tải lên, kiểm tra ping, phân tích và nhận các thiết bị được kết nối trên Wi-Fi, kiểm tra tốc độ, v.v .Kiểm tra mức sử dụng Dữ liệu và Wi-Fi sử dụng Hôm nay và Hàng tháng cho cả byte gửi và nhận.

Thông tin bản mod

  1. Mở khóa các tính năng cao cấp
  2. Xóa các quảng cáo, dịch vụ
  3. Tối ưu hóa ứng dụng và rất nhiều tính nănng khác

Tải xuống

Để tải phiên bản gốc, các bạn nhấn vào: Tải Xuống

Để tải phiên bản mod, các bạn nhấn vào: Tải Xuống

 

Rate this post

Hello World

Không có gì hết :))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.