Giáo Trình Hệ Điều Hành Unix – Linux

Giới thiệu sách

Giáo trình Hệ điều hành Unix – Linux được xây dựng nhằm giúp sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản, chức năng, nhiệm vụ của hệ điều hành nói chung, bước đầu làm quen và làm chủ được hệ điều hành Linux, cũng như việc phát triển các ứng dụng trên nền Linux.

Tác giả : Hà Quang Thụy, Nguyễn Chí Thành

Gồm 7 chương

  1. Giới thiệu chung về Linux
  2. Thao tác với hệ thống
  3. Hệ thống file
  4. Quản trị quá trình
  5. Quản lý tài khoản người dùng
  6. Truyền thong và mạng UNIX – LINUX
  7. Lập trình Shell và lập trình C trên Linux.

Đọc hoặc tải

 

Rate this post

Hello World

Không có gì hết :))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.