Ngôn ngữ Javascript, Học Javascript

JavaScript là ngôn ngữ kịch bản dùng để tạo các client-side scripts.
JavaScript làm cho việc tạo các trang Web động và tương tác dễ dàng hơn
JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản được hãngSun Microsystems và Netscape phát triển.
JavaScript được phát triển từ Livescript. Của Netscape
Các ứng dụng client chạy trên một trình duyệt như Netscape Navigator hoặc Internet Explorer.

Read more

Giáo Trình Hệ Điều Hành Unix – Linux

Giáo trình Hệ điều hành Unix – Linux được xây dựng nhằm giúp sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản, chức năng, nhiệm vụ của hệ điều hành nói chung, bước đầu làm quen và làm chủ được hệ điều hành Linux, cũng như việc phát triển các ứng dụng trên nền Linux.

Read more